Comunicare

Urmare a situatiilor create in ultimul timp, privind utilizarea unor baze sportive (sali) in conditii de securitate PSI, incepand cu data de 03.12.2015, Comisia Centrala de Competitii a hotarat ca pentru AVIZAREA omologarii bazelor sportive (sali) se va completa si modificarea la PROCESUL VERBAL DE OMOLOGARE A BAZELOR SPORTIVE PENTRU HANDBAL (sali).
Noua forma se regaseste la "Documente utile" pe site-ul FRH.
Necompletrea PROCESULUI VERBAL conform modelului modificat va conduce la NEAVIZAREA omologarii salii respective.