Ministerul Tineretului și Sportului a lansat în dezbatere publică proiectul legii descentralizării.

La nivelul MTS, descentralizarea este una dintre prioritățile programului de guvernare pentru perioada 2020-2024, iar proiectul acestei legi prevede transferul competențelor exercitate în prezent de casele de cultură ale studenților, direcțiile județene pentru sport și tineret și Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București către structuri cu personalitate juridică din subordinea consiliilor județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București.

„Descentralizarea este un proces pe care l-am tratat cu toată atenția și responsabilitatea. Nu este sănătos și constructiv să dictăm totul de la București. Ne-am dorit să lăsăm comunităților locale posibilitatea de a administra direct obiectivele din zona lor. Ei cunosc cel mai bine nevoile, problemele, posibilitățile, pot fi mai eficienți, dispun de toate pârghiile necesare. Descentralizarea va contribui la rezolvarea problemelor de finanțare și la revitalizarea vieții sportive și de tineret, ceea ce răspunde interesului nostru general”, a spus Eduard Novak, Ministrul Tineretului și Sportului.

Așadar, descentralizarea va însemna eficiență și flexibilitate în privința realizării de programe și proiecte de impact. În ceea ce privește transferul competențelor, acesta va fi dublat și de un transfer de know-how și de personal dinspre Ministerul Tineretului și Sportului către autoritățile administrației publice locale. De asemenea, personalul contractual și funcționarii publici nu vor putea fi eliberați din funcție pe motive neimputabile lor pentru o perioadă de 4 ani de la preluare.

Ministerul Tineretului și Sportului va fi la curent cu evoluția structurilor nou constituite și va elabora în continuare strategiile naționale în domeniul tineretului și sportului. Descentralizarea este una dintre prioritățile programului de guvernare pentru perioada 2020-2024, iar acest proiect sprijină crearea și implementarea unui cadru legislativ și strategic în domeniile tineretului și sportului, în armonie cu strategia și obiectivele europene.