Federația Română de Handbal dorește să aducă lămuriri cu privire la structurile sportive a căror afiliere a fost aprobată în Adunarea Generală din 31 iulie 2020 și a căror participare în competițiile F.R.H. a fost permisă, dar care totuși nu au drept de vot în cadrul Adunării Generale a F.R.H. din data de 26 aprilie 2021- Izvorani.

Conform dispozițiilor legale aplicabile, afilierea la F.R.H. își produce efectele prin înregistrarea modificărilor federațiilor la Tribunalul București. Pe scurt, de la data înregistrării acestor modificări la Tribunalul București, în cadrul dosarului F.R.H. ce se află la această instanță.

Deși Federația Română de Handbal a pornit acest demers privind înregistrarea noilor structuri sportive, dat fiind hotărârea Adunării Generale din data de 31 iulie 2020, procedura a fost din păcate îngreunată de către Dl Vicepreședinte Sorin Dinu, care a contestat în instanță unele aspecte privind Statutul F.R.H. și adoptarea sa. Până la finalizarea procesului, această contestație a blocat, pentru o perioadă lungă de timp, celelalte demersuri de modificare/înscriere a structurilor sportive la Tribunalul București.

Chiar dacă hotărârea Curții de Apel a fost favorabilă F.R.H., instanța constatând faptul că motivele invocate de către Dl. Vicepreședinte Sorin Dinu sunt nefondate, acest conflict juridic a avut totuși și un efect negativ, respectiv întârzierea provocată asupra celorlalte proceduri de modificare/înscriere a structurilor sportive la Tribunalul București.

Suplimentar, dorim să informăm că această analiză a structurilor sportive care îndeplinesc condițiile pentru a-și exercita dreptul la vot în cadrul Adunării Generale F.R.H. din 26 aprilie 2021, a fost realizată de către Consiliul de Administrație al F.R.H. din data de 26 martie 2021, din care face parte inclusiv Dl. Vicepreședinte Sorin Dinu, conform atribuțiunilor sale de organ executiv responsabil cu convocarea Adunării Generale F.R.H.. În acest sens, s-a stabilit că, în cazul în care comunicarea hotărârii nu va fi transmisă F.R.H. până la data de 22 aprilie, vor avea drept de vot structurile enumerate aici.

Federația Română de Handbal regretă situația existentă și transmite tuturor structurilor sportive în cauză întreaga disponibilitate în a răspunde și a transmite toate informațiile și lămuririle suplimentare necesare.