Convocare Adunare Generală Ordinară

28.06.2018, ora 12.00, Hotel Flora, Mamaia

 1.  Consiliul de Administrație al F.R.H. a hotărât în ședința din 25 mai 2018 convocarea Adunării generale ordinare în data de 28 iunie orele 12.00, hotel Flora- Mamaia.
 2. La Adunarea Generală participă câte un reprezentat al fiecărei structuri sportive afiliate.
 3. Au drept de vot la Adunarea generală aceleași structuri sportive afiliate definitiv care au participat la Adunarea Generală de alegeri din data de 14.02.2018.
 4. Ordinea de zi a Adunării generale ordinare, aprobată în ședința Consiliului de Administrație în data de 22.05.2018 este următoarea:
 1. constatarea întrunirii cvorumului pe baza prezenței reprezentanților cu delegații scrise din partea structurilor sportive afiliate;
 2. aprobarea ordinii de zi;
 3. desemnarea a 3-5 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial;
 4. alocuțiunea președintelui F.R.H.;
 5. desemnarea persoanelor care verifică scrutinul – Comisia de validare se face prin alegeri;
 6. raportul Consiliului de Administrație privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală;
 7. prezentarea bilanțului contabil şi aprobarea prin vot a acestuia;
 8. prezentarea și aprobarea membrilor Comisiei de cenzori; prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de Cenzori;
 9. modificări Statut;
 10. afiliere/dezafiliere membri F.R.H.

  5. Documentele ce urmează a fi aprobate se regăsesc mai jos.
  6. Membrii afiliați pot face propuneri pentru completarea şi/sau modificarea materialelor ce urmează a fi prezentate în Adunarea Generală, precum și completarea sau modificarea ordinii de zi în termen de șapte zile de la comunicare (4.06.2016, orele 12.00), conform Art. 30 (2) din Statutul F.R.H.,  la adresa de mail
  cristina.varzaru@frh.ro.
  7. Conform Ar. 27.1. din Statutul F.R.H., până la data de 08.06.2016, numele delegaților ce vor participa la Adunarea generală vor fi transmise la adresa de mail
  cristina.varzaru@frh.ro.
  8. Pentru informații referitoare la serviciile de cazare vă rugam să-l contactați pe Dl. Secretar federal Decebal Arnăutu, la adresa de mail dan.arnautu@frh.ro.

 

Descarca aici: