In atentia  structurilor   sportive  afiliate  cu drept  de vot

          Va comunicam ca in data de 29.06.'17 ora 11:00 la Pitesti va avea loc Adunarea Generala ordinara.

          In cadrul acesteia vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale a FR Handbal propunerile de modificare a unor articole din Statutul federatiei.

          In acest sens, va rugam sa transmiteti pana la data de 15.05.'17 propunerile referitoare la modificarea Statutului (mihail.bocan@frh.ro sau bocanmihaiI05@yahoo.com), acestea urmand a fi analizate in sedinta  Consiliului de Administratie  din data de 19.05.'17.