Intrucat  in data de 07.09.'15 dl. Mihai Popa Cherecheanu si-a  inaintat  demisia din  functia  de  Presedinte  al Comisiei  de  Apel,  Consiliul  de  Administratie al FR Handbal a aprobat convocarea Adunarii Generale Extraordinare.

     Aceasta va  avea loc in data  de 07.10.'15  ora  11:00, sala Barcelona (etaj 13), Rin Grand  Hotel  din Bucuresti  si va avea un singur  punct  pe ordinea  de zi: alegerea  Presedintelui Comisiei de Apel.

     Pana  la  data   de  21.09.'15   structurile    sportive   afiliate  pot   transmite    la secretariatul  F.R.Handbal (021 2301234, bocanmihail05@yahoo.com) propunerile pentru functia susamintita, urmand ca acestea sa fie verificate  de catre Comitetul Director si aprobate de catre Consiliul de Administratie.

     Propunerile vor fi insotite, obligatoriu, de acordul scris al candidatului  si un CV al acestuia,  precum  si de o declaratie  pe  proprie  raspundere  ca indeplineste cumulativ  urmatoarele  conditii prevazute de Statut:

a-  cetatenie  romana si domiciliul  in Romania;

 b- studii superioare de specialitate juridica;

c-  experienta juridica  de minimum  3 ani;

d-  sa nu faca parte din nici un organism al FRH si sa nu fie salariat al FRH;

e- sa nu aiba nici un fel de relatii contractuale cu FRH sau cu structuri afiliate acesteia;

f- fara a avea inscrise fapte penale in cazierul judiciar.