Convocare Adunare Generală Ordinară 2020

 

10.04.2020, orele 12.00, Hotel Prahova, Ploiești

 

1. Consiliul de Administrație al F.R.H. a hotărât în ședința din 25 februarie 2020 convocarea Adunării generale ordinare în data de 10 aprilie orele 12.00, la Hotel Prahova, Ploiești.

2. La Adunarea Generală participă câte un reprezentat al fiecărei structuri sportive afiliate.

3. Au drept de vot la Adunarea generală structurile sportive afiliate definitiv care au participat sau au organizat competiții oficiale în sezonul competițional 2019-2020. Lista structurilor cu drept de vot se regăsește aici

4. Ordinea de zi a Adunării generale ordinare, aprobată în ședința Consiliului de Administrație în data de 25.02.2020 este următoarea:

  1. Constatarea întrunirii cvorumului pe baza prezenței reprezentanților cu delegații scrise din partea structurilor sportive afiliate;
  2. Aprobarea ordinii de zi;
  3. Desemnarea a 3-5 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial;
  4. Alocuțiunea președintelui F.R.H.;
  5. Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală, prezentarea bilanțului contabil şi aprobarea prin vot a acestuia;
  6. Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de Cenzori;
  7. Prezentarea și aprobarea planului anual de activitate și a Bugetului de venituri și cheltuieli (Buget 2019)
  8. Afiliere/dezafiliere membri F.R.H.

5. Documentele supuse aprobării se regăsesc aici

6. Membrii afiliați pot face propuneri pentru completarea şi/sau modificarea materialelor ce urmează a fi prezentate în Adunarea Generală, precum și completarea sau modificarea ordinii de zi în termen de șapte zile de la comunicare (09.03.2020, orele 12.00),  la adresa de mail cristina.varzaru@frh.ro

7. Până la data de 23.03.2020, numele delegaților ce vor participa la Adunarea generală vor fi transmise la adresa de mail frh@frh.ro.