Nr. 2190/29.10.2019

ERATA LA INVITAȚIA DE PARTICIPARE  DIN DATA DE 25.10.2019

Următoarele date prevăzute în anunţul privind invitaţia de a participa prin transmiterea unei oferte, în vederea achiziţionării serviciilor de cazare, restaurant şi servire a mâncării pentru sportivii componenţi ai Centrului Naţional Olimpic pentru Pregătirea Juniorilor Bucureşti se modifică după cum urmează :

Nr. înregistrare :  2168/25.10.2019

Punctul 7. Valoarea estimată: 120.696 lei fără TVA

Punctul16. Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 01.11.2019, ora 16.00; Solicitările de clarificări vor fi transmise prin e-mail la adresa: ioana.voinescu@frh.ro;

Punctul17. Termenul limită de depunere a ofertelor este 04.11.2019, ora 16.00, pe adresa de e-mail: ioana.voinescu@frh.ro sau la adresa de corespondenţă: Str. Aviator Popa Marin nr. 2, sector 1, Bucureşti. Ofertele depuse după acest termen nu vor fi luate în considerare.